ཀུན་གཟིགས་མ་ཧཱ་པཎྚི་ཏ་རྗེ་བླ་མ་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་གསུང་ཐོར་བུ་ལས་ཞལ་གདམས་འབེལ་གཏམ་གྱི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས་སོ།།

The Collected Spiritual Advice of Khenpo Shenpen Chokyi Nangwa

ངོ་སྤྲོད་མེད།

དཀར་ཆག་མེད།

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།