སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཁ་སྐོང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱི་སྣང་བ།

Wondrous Light for Clarifying the Ground, Path and Fruition: A Supplement Classifying the Three Vows

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་འདི་ནི་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་བྱུང་ལྡན་པའི་རང་རྩལ་ཞིག་ཡིན།

དཀར་ཆག་མེད།

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།