བསྟན་བཅོས་ཚར་ཆུང་མིག་གི་སྒྲོན་མེའི་འགྲེལ་བ་བཞུགས་སོ།།

A Lamp for the Eyes: A Commentary on Tsangpa Gyare's Text "An Easy Instruction for Those Who Have Given Up Wordly Life"

A Lamp for the Eyes: A Commentary on Tsangpa Gyare's Text "An Easy Instruction for Those Who Have Given Up Wordly Life"
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་མགོན་རས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་བྱེད་འདོད་ན་ཚེ་འདི་བློས་གཏོང་དགོས། དེ་ལ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མའི་བདེ་འཐུང་བྱ་བ་འདི་ཟབ་པ་ཡིན་གསུངས་ཤིང་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་རིམ་པ་འདིར། ཆོས་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཁྱད་པར་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། ཆོས་སྙིང་ནས་བྱེད་པར་འདོད་ན་འཇིག་རྟེན་བློས་གཏོང་བ་ཞིག་དགོས་པ་སོགས་ཉམས་ལེན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་གདམས་ཟབ་ལ་གནད་དུ་ཁེལ་བ་གསུངས་པ་དག་ལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་གི་རི་ཁྲོད་དུ་རྗེ་རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པས་འགྲེལ་པ་མཛད་པའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: