ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།

Third Karmapa Rangjung Dorje

སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་བཞུགས་སོ།།
Introduction to the Three Kayas
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས་སོ།།
A Guidance Manual to the Co-emergent Mahamudra
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།།
A Commentary to the Ganges Mahamudra
ཉམས་ལེན་ལག་ཁྲིད་མའི་ཁྲིད་ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་སོ།།
A Marvellous and Most Direct Guidance Manual to the Practice of the Great Perfection.
ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སྐོར།
A Commentary on the Middle Way, Volume 1
གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧའི་དོ་ཧ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བོད་འགྲེལ་གྲགས་ཆེ་བ་གསུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག
Three Highly Regarded Commentaries on the Three Cycles of Saraha’s Spiritual Songs
ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ་རྩ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
A Collection of Important Root Texts: Gyu Lama, Zabmo Nangdon, and the Hevajra Tantra
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
A Discourse on the Presentation of Buddha Nature
མདོ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
A Collection of Commentaries on the Short Prajnaparamita Sutras
རྒྱུད་བླ་མའི་དགོངས་འགྲེལ་ཕྱོགས་བསྡུས།
A Collection of Commentaries on the Uttaratantrashastra
ཕྱག་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་གཅེས་བཏུས། བཞི་པ།
A Selection of Instructions on Mahamudra, Part 4
ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཟིན་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས། དང་པོ།
A Selection of Essential Instructions on the Six Dharmas of Naropa, Volume 1