སངས་རྒྱས་དར་པོ།

Sangye Darpo

རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།།
Jewel Garland Discourse: A Biography of the Victor Gotsangpa Gonpo Dorje