རང་རྣམ་ཐོར་བུ་ཕྱོགས་བསྡུས།
Collected Autobiographical Writings of Khenchen Thrangu Rinpoche

ཀརྨ་པ་སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར།
Lives of Sixteen Karmapas


དཔེ་དེབ་སྣོན་མ།