དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །

A Continuous Stream of Blessing, a Supplication to the Glorious Guru

A Continuous Stream of Blessing, a Supplication to the Glorious Guru
དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་དང་། དབང་ཆོས་འབྲས་ཐོབ་བླ་མ་གར་མོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཡུ་འབྲུག་སྒྲ་དབྱངས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་དང་། སྨན་སྡོང་མཚམས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་བཅས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའོ།།

དཀར་ཆག་མེད།

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།