བློ་སྦྱོང་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས།

A Fine Compendium of Mind Training Instructions

ཇོ་བོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་མན་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།

དཀར་ཆག་མེད།

ས་བཅད་མེད།

དེབ་ཕྲེང་འདི་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འཕྲུལ་དེབ་གཞན།