འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས།

First Drukchen Drogön Tsangpa Gyare

ཕྱག་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་གཅེས་བཏུས། དང་པོ།
A Selection of Instructions on Mahamudra, Part 1
A Selection of Instructions on Mahamudra, Part 1