འབོ་དཀར་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན།

༼འབོ་དཀར་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན།༽ ༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་བློ་གྲོས་དོན་ཡོད་མཆོག་གི་ཐུགས་སྐྱེད་དང་མཛད་ཕྲིན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལམ་སྟོན་འོག་འབོ་དཀར་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་དབུ་བརྙེས་ཤིང་། དེ་ཡང་༧སྐྱབས་རྗེ་འབོ་དཀར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་བླ་མ་གོང་མ་དག་གི་ཞལ་གདམས་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་རྣམས་སྒྲ་ཕབ་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལས་ལ་གཞོལ་བཞིན་པ་ལགས་སོ།།

རྒྱས་པར་འབོ་དཀར་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲྭ་རྒྱར་གཟིགས།

འབོ་དཀར་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་གྱི་པར་སྐྲུན་ལས་རིམ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་རམ་འདེགས་གནང་བར་ཙ་འདྲ་ཚོགས་པས་སྐུལ་འདེད་ཞུ།བྱམས་སྨོན་འགྲེལ་པ།
A Commentary to the Prayer of Maitreya
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
Guru Yoga
ཞིང་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས།
Advice for Accomplishing the Buddha Fieldའཆི་ཁའི་གདམས་ངག །
What the Master Always Does, a Clear Explanation of What Someone New to Buddhism Should Engage and Give Up


སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་མུན་གསལ་སྒྲོན་མེ།
A Beautiful Ornament of a Polite Boy and Girl – A Conversation Concerning the Auspicious Actions of the Two Systems

སྨྱུང་གནས་སྡོད་ལུགས་་དམུས་ལོང་དམིགས་བུ།
A Guide for the Blind, The Way to Perform a Nyungne

སྡོམ་གསུམ་རགས་བསྡུས།
A Summary of the Three Sets of Vows

སྡོམ་གསུམ་འགྲེལ་པ།
A Commentary to the Three Sets of Vows