ཐོས་བསམ་འཆད་ཉན་གྱི་རིམ་པ།

ཀརྨ་ཀཾ་ཚང།

ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས།

མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཝ།

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡེ་བཙན།

བཤད་རབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ཆེན།

དགེ་འདུན་སེང་གེ།

ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས།