བྱམས་སྨོན་འགྲེལ་པ།

A Commentary to the Prayer of Maitreya

A Commentary to the Prayer of Maitreya
ངར་འཛིན་ལ་ཞེན་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སོ་སྐྱེ་རྣམས་བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་བློ་དང་མ་བྲལ་བས། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་ལ་སློབ་མི་ནུས་པས། དེ་དག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་དགོངས་ཏེ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་མདོའི་ལེའུ་ཞེ་གཅིག་པར་བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་བཀྲལ་བའོ།།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: