བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འགྲེལ་པ།

A Commentary to the Prayer, Aspiration to Good Actions

A Commentary to the Prayer, Aspiration to Good Actions
འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲུ་འགྲེལ་འདི་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་དང༌། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐཱ་དང༌། མཁན་ཆེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལས་བཏུས་ཏེ་གཞུང་ཚིག་དཀྱུས་སུ་འགྲིགས་པ་ཞིག་གོ།

No Table of Contents Available

No Outline Available

Other Volumes in This Series: